Koleshino Waterfall, Waterfall Smolare ... Колешински Водопад, Смоларски Водопад ...

http://ilina13.blog.com.mk/system/files?file=n896465572_2853816_2276.jpg http://ilina13.blog.com.mk/system/files?file=n896465572_2853822_3997.jpg
 
Патеките се одлични, патокази на секој чекор, мостовите стабилни, клупите здрави.... Ilina, 2 Мај, 2008           Повеќе » …..

Site Meter